Wellness Center โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ชวนกัน ลดภัยโรคอ้วน เริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้

28 ก.พ. 2565 | เขียนโดย Wellness Center โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

Wellness Center โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา  ทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัย และพัฒนาสุขภาพ เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 08:00-15:00 น.  โดยกิจกรรมภายในงาน ให้ความรู้ เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพ สิทธิพิเศษภายในงาน ลดอ้วน ลดพุง ลดโรคชวนกัน ลดภัยโรคอ้วน เริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้

วันอ้วนโลก ( World Obesity Day ) 4 มีนาคม

อ้วน หรือ โรคอ้วน ส่งผลเสียต่อต่อสุขภาพ เป็นภัยคุกคามชีวิต ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพการนอน การใช้ชีวิตในสังคม ความกังวลในภาพลักษณ์ ขาดความมั่นใจ เกิดปมด้อย ถูกล้อเลียน บางรายอาจส่งผลต่อสุขภาพจิต เครียดจนถึงภาวะซึมเศร้าได้ นอกจากปัญหาต่างๆตามที่กล่าวมาแล้ว ยังเป็นตัวการนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน หรือมะเร็ง ที่ทำให้เพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้
Wellness Center ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ.สินแพททย์ รามอินทรา โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมให้การดูแลอยากให้ทุกคน เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการควบคุมน้ำหนัก ทั้งในเรื่องของอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย และการเลือกใช้ยาที่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้และมาตรฐานทางการแพทย์ โดยทุกวิธีจะนำมาใช้ผสมผสานร่วมกัน แบบที่เปิดโอกาสให้ท่านที่เข้าโปรแกรม มีส่วนร่วม ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามความเหมาะสมกับแนวทางวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างเสริมสุขภาพดีอย่างมีความสุข

Wellness Center โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัย และพัฒนาสุขภาพ เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 08:00-15:00 น.
โดยกิจกรรมภายในงาน ให้ความรู้ เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพ สิทธิพิเศษภายในงาน

ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค

วันอ้วนโลก

วันอ้วนโลก

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ