เวลาออกตรวจ
Wellness Center
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณัฐชลี คุณาภรณ์
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรเเพทย์ผู้ชำนาญการ
 • เเพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์ครอบครัว
 • ACLS Instructor
 • เเพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์ชะลอวัย เเละพัฒนาสุขภาพ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-15:00
08:00-15:00
08:00-15:00
08:00-15:00
08:00-15:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สิริปราง จ่างจิต
 • ประสาทวิทยา
 • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
 • เเพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์ชะลอวัย เเละพัฒนาสุขภาพ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-15:00
08:00-15:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธรธวัช วุฒธนานนท์
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • แพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์ชะลอวัย และพัฒนาสุขภาพ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-15:00
08:00-15:00
09:00-12:00
09:00-12:00
08:00-15:00