FibroScan ไฟโบรสแกน

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

ตรวจปริมาณไขมันแทรกตับ และภาวะตับแข็ง ด้วยเทคโนโลยี ไฟโบรสแกน Fibroscan

ผู้ที่มีภาวะตับอักเสบ ไขมันพอกตับ ดื่มแอลกอฮอล์ ทราบผลทันที ไม่เจ็บตัว

ไขมันเกาะตับ หรือ ไขมันพอตับ

ภาวะนี้ในระยะแรกๆ จะไม่อาการผิดปกติใดๆ  หรือ บางคนอาจมีอาการเล็กน้อย เช่น ปวดแน่นชายโครงด้านขวา อ่อนเพลีย หรือ คลื่นไส้

ศูนย์โรคปวดท้อง ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

 

 


ราคา   3,500   บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE