โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคไต

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคไต

เป็นโปรแกรมตรวจดูการทำงานของไต เพื่อป้องกันการเกิดโรคไตในอนาคต และเฝ้าดูติดตามโรคไตในปัจจุบัน ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

ใครบ้างที่ต้องตรวจคัดกรองโรคไต?

ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้

 • หนังตา ใบหน้า เท้า ขา และลำตัวบวม
 • ปวดบริเวณไต บริเวณบั้นเอวด้านหลัง
 • ปัสสาวะเป็นฟอง
 • ปัสสาวะเป็นเลือด
 • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
 • สำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพ

 

หรือบุคคลที่มีความเสี่ยง หรือ มีโรคประจำตัว โดยที่ไม่มีอาการของโรคไตแสดง เช่น

 • โรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคอ้วน
 • คนในครอบครัวมีประวัติโรคไต

 

รายการตรวจประกอบด้วย

 • ตรวจร่างกายและสรุปผลการตรวจจากอายุรแพทย์โรคไต (Nephrologist)
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของไต (Creatinine GFRP)
 • ตรวจระดับเกลือแร่ (Electrolyte)
 • ตรวจปัสสาวะเบื้องต้น (Urine Examination)
 • ตรวจปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ (UMA)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C)
 • ตรวจอัลตราซาวด์ดูลักษณะของไต ท่อปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะ (Ultrasound KUB, Ultrasound Kidney Urethra Bladder)

 

 

 


ราคา   3,300   บาท






การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคไต

 1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
 2. ดื่มน้ำเปล่าได้เท่านั้นก่อนเจาะเลือด
 3. กลั้นปัสสาวะ ให้ปวดเต็มที่ก่อนทำอัลตร้าซาวด์



*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลทุกอย่างแล้ว*

SHARE