โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน

ระยะเวลา : 3 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน

 

โรคเบาหวานในระยะแรก ๆ นั้นแทบจะไม่แสดงอาการผิดปกติ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงทำให้ยากแก่การสังเกต และทำให้หลาย ๆ คนมองข้าม จนเริ่มลุกลาม และอาการของโรคเริ่มแสดงออกมา อีกทั้งโรคเบาหวานยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดได้ในอนาคต ดังนั้น ควรมาตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยง ป้องกัน และวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม

 

สัญญาณเสี่ยงของโรคเบาหวาน

 • ปวดปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในตอนกลางคืน และปัสสาวะมีปริมาณมากผิดปกติ
 • รู้สึกหิวน้ำบ่อย ดื่มน้ำเยอะกว่าปกติ
 • หิวง่าย หิวบ่อย แม้จะเพิ่งทานอาหารไปไม่นาน
 • รู้สึกอ่อนแรง เหนื่อยง่าย
 • รอยฟกช้ำ และบาดแผลต่าง ๆ หายช้ากว่าที่ควร

 

ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ควรรับการตรวจเบาหวาน

 • คนที่เป็นโรคอ้วน หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index) ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
 • มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคเบาหวาน หากทั้งคุณพ่อ และคุณแม่เป็นเบาหวานทั้งคู่ ลูกยิ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงมากขึ้น
 • มีประวัติป่วยเป็นโรคหัวใจ หรือมีภาวะไขมันในเลือด รวมถึงความดันโลหิตสูง
 • ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่าสม่ำเสมอ
 • ผู้ที่ไม่เข้าข่ายความเสี่ยงใด ๆ แต่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น ก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานได้มากขึ้น

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine) หรืออายุรแพทย์ชำนาญการด้านต่อมไร้ท่อ
 2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5. ตรวจระดับไขมันในเลือด 4 ชนิด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 6. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 7. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 

กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ) และงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภท อย่างน้อย 24 ชั่วโมง


ราคา   1,790   บาท


หมายเหตุ

 1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ แผนกตรวจสุขภาพ และแผนกอายุรกรรม
 4. ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567
 5. โปรแกรมดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน ต้องการตรวจหาความเสี่ยง

SHARE