นพ.ไชยรัตน์ พิพิธวรรณ
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเต้านม มะเร็งเต้านม
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านช่องท้องและลำไส้
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ.2545
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
08:00-16:00
เสาร์
08:00-12:00
อาทิตย์
08:00-12:00
บทความที่เกี่ยวข้อง