ทพญ.เสาวรส จันศิษย์ยานนท์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการจัดฟัน
การศึกษา :
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Columbia University USA
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.30-18.00
บทความที่เกี่ยวข้อง