ทพญ.เยาวพา จันทรศร
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านปริทันต์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
15:30-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-12:00 สัปดาห์ที่ 1,2,3
บทความที่เกี่ยวข้อง