ทพญ.เพียงฤทัย อุดมตระกูลวงศ์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทันตกรรม
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
13:00-19:00
พฤหัสบดี
13:00-19:00
ศุกร์
เสาร์
13:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง