พญ.เบญจพร จิรสกุลเดช
ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคไทรอยด์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไต้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการเบาหวาน ต่อมไร้ท่อ เมตะบอลิสม ไทรอยด์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2535
  • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2540
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
จันทร์
07:30-14:30
อังคาร
07:30-14:30
พุธ
07:30-14:30
พฤหัสบดี
07:30-14:30
ศุกร์
07:30-12:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
07:30-14:30
อังคาร
07:30-14:30
พุธ
07:30-14:30
พฤหัสบดี
07:30-14:30
ศุกร์
07:30-12:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
ศูนย์โรคไทรอยด์
จันทร์
07:30-14:30
อังคาร
07:30-14:30
พุธ
07:30-14:30
พฤหัสบดี
07:30-14:30
ศุกร์
07:30-12:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
บทความที่เกี่ยวข้อง