พญ.เบญจพร ก้อนเทียน
แผนกตรวจสุขภาพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการ
  • แพทย์ชำนาญการเวชศาสตร์ครอบครัว
  • ACLS Instructor
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2546
  • อนุบัตร สาขาเวชาศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2546
  • ACLS Instructor American Heart Association 2012-2016
  • ACLS Instructor Thai Resuscitation Council 2017-2021
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-16:00
อังคาร
08:00-16:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-16:00
ศุกร์
08:00-12:30
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง