นพ.เดชพนต์ โลหะนะ
ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
การศึกษา :
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว. 11965
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด
จันทร์
อังคาร
19:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
10:30-17:00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
19:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
10:30-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง