นพ.เฉลิมพล นุกูลกิจ
แผนก หู-คอ-จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
การศึกษา :
  • ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525
  • วุฒิบัตร สาขาโสตนาสิก ลาริงซ์วิทยา พ.ศ. 2533
  • หลักสูตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พ.ศ. 2538
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:30-16:00
อังคาร
08:30-16:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:30-16:00
ศุกร์
08:30-12:00
เสาร์
อาทิตย์