พญ.เกตุ คุณากรปรมัตถ์
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ชำนาญการด้านมีบุตรยาก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2555
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง