นพ. อิทธิพล ประสิทธิ์ดำรง
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • เวชศาสตร์การกีฬา
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดส่องกล้อง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541
  • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2548
  • ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การกีฬา และการผ่าตัดเท้า ข้อเท้า โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2551
  • Fellowship in sports medicine, University of Michigan, 2011
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
13:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง