พญ.อารยา เอี่ยมอุดมกาล
แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และ ทางเดินน้ำดี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2539
  • วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ พ.ศ.2547
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
07:00-16:00
เสาร์
07:00-16:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง