อาจารย์อัญชลี โล่ห์มณีรัตนา
แผนก หู-คอ-จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสตสัมผัสวิทยา
  • ผู้ชำนาญการด้านการได้ยิน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09:00-17:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
16:00-19:00
ศุกร์
16:00-19:00
เสาร์
อาทิตย์