ทพญ.อังคณา ตั้นพันธ์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านปริทันต์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09:00-17:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
14:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง