นพ.อนันต์ ธาราชีวิน
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านผ่าตัดส่องกล้องข้อกระดูกเท้าและข้อเท้า
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558
  • วุฒิบัตร สาขาออร์โปิดิกส์ พ.ศ.2557
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
  • อนุสาขาเท้าและข้อเท้า พ.ศ.2558
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
13.00-20.00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
บทความที่เกี่ยวข้อง