นพ.สุวัฒน์ ศรีอนุชาต
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา การผ่าตัดส่องกล้อง
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อเข่าเทียม
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาด้านเวชศาสตร์การกีฬา อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2555
  • ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตร Procedural Sedation พ.ศ. 2562
  • ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 (BLS Provider)
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.32112
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-12:00
พฤหัสบดี
12:00-20:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง