นพ.สุวัฒน์ ศรีอนุชาต
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดส่องกล้อง
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อเข่าเทียม
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2554
  • เวชศาสตร์การกีฬา อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา (TOSSM) พ.ศ. 2555
  • Shoulder and Elbow Surgery, The Rothman Institute, Philadelphia, PA,USA 2013
  • Knee Surgery / Arthroscopy / Arthroplasty, Chiba University Hospital, Chiba, Japan 2016
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-13:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง