นพ.สุรชัย ตั้งโลหะสุวรรณ
ศูนย์หัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
การศึกษา :
  • ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-12:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00