นพ.สุนทร สาครรัตน์
แผนก หู-คอ-จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2529
  • วุฒิบัตร สาขาโสตนาสิก ลาริงซ์วิทยา พ.ศ. 2536
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-16:00
อังคาร
08:00-16:30
พุธ
08:00-16:30
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
08:00-16:00
เสาร์
อาทิตย์
09:00-12:00