นพ.สุธี รัตนาธรรมวัฒน์
แผนก หู-คอ-จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก และ การนอนหลับ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536
  • วุฒิบัตร สาขาโสตนาสิก ลาริงซ์วิทยา พ.ศ. 2543
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
08:30-12:00
อาทิตย์