นพ.สุทัศน์ เจียรภัทรกุล
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
16:00-20:00
อาทิตย์
16:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง