นพ.สุกิจ สมานไทย
ศูนย์หัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ พ.ศ.2553
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
07:00-16:00
พุธ
07:00-16:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
07:00-16:00