ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด), ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด, ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือความฟิต CPET/VO2MAX
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด และ เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา :  English
การศึกษา :
  • Doctor of Philosophy in Sport Science (Ph.D.) ; Chulalongkorn University, Bangkok
  • Master of Science in Exercise Physiology (M.S.) Specialized in Cardiopulmonary Rehabilitation ; University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA.
  • Bacherlor of Science in Exercise Science (B.S.); University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA.
  • High Shool Diploma ; Roosevelt High School, Los Angeles, USA
โรคที่เคยรักษา :
ผู้ชำนาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกาย, คณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ที่ปรึกษาด้านการทดสอบสมรรถภาพ วัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย รพ.สินแพทย์, Clinical Excercise Physiologist, Harbor-UCLA Medical Center, Los Angeles, USA, Clinical Excercise Physiologist University of Pittsburgh Medicl Center, Pittsbutgh, USA.
เวลาออกตรวจ
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
จันทร์
17:00-19:30
อังคาร
พุธ
17:00-19:30
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-19:30
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือความฟิต CPET/VO2MAX
จันทร์
17:00-19:30
อังคาร
พุธ
17:00-19:30
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-19:30
เสาร์
อาทิตย์