นพ.สกุล เล็กศรีสกุล
แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และ ทางเดินน้ำดี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17:00-21:00
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
16:00-20:00
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์
08:00-17:00
บทความที่เกี่ยวข้อง