นพ.ศุภชัย กิตติเกษมศิลป์
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และข้อสะโพก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2547
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.22016
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-13:00
บทความที่เกี่ยวข้อง