พญ.ศิริรัตน์ พฤกษ์ธนากุล
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคเลือด
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคเลือด และ โรคมะเร็ง
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
09:00-15:00 สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์โรคเลือด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
09:00-15:00 ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง