อาจารย์ศิริฉัตร โดมประภากร
แผนก หู-คอ-จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสตสัมผัสวิทยา
  • ผู้ชำนาญการด้านการได้ยิน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08:00-16:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-16:00
ศุกร์
08:00-16:00
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์