ทพญ.ศิริกาญจน์ ทองมีอาคม
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
13:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
09:00-20:00
เสาร์
13:00-19:00 สัปดาห์ที่ 3
อาทิตย์
13:00-19:00 สัปดาห์ที่ 3
บทความที่เกี่ยวข้อง