พญ.ศิรัญญา แพเจริญ
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
การศึกษา :
  • พบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2549)
  • วว. เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2555)
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(พ.ศ.2563)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-17:00