พญ.ศศิธร คุณูปการ
แผนกอายุรกรรมโรคไต
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไต
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค(อายุรศาสตร์) พ.ศ. 2558
  • แพทยสภาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2559
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
12:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00