พญ.ศรีวรรณ รุจิรวัฒนกุล
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • สูตรินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2545
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-14:00
อังคาร
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
09:00-14:00
บทความที่เกี่ยวข้อง