นพ.วุฒิกร เสือสะอาด
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านช่องท้องและลำไส้
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ.2554
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-12:00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
08:00-16:00
เสาร์
อาทิตย์
12.00-20.00
บทความที่เกี่ยวข้อง