พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกมือ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
13:00-17:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง