พล.อ.ต.ผศ.นพ. วิบูลย์ เรืองชัยนิคม
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมารดาและทารกในครรภ์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2525
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2532
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
บทความที่เกี่ยวข้อง