นพ.วันชัย ด่านวชิรา
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเต้านม
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านทรวงอก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2531
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2535
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
  • Gastric & Pancreatic Surgery, Verginia Mason Hospital Seattle, Washinaton, USA.
  • Colorectal Surgery, Baylor Hospital, Dallas, Texus, USA.
  • Colorectal Surgery, Mayo Clinic, Rochester, Minisota, USA.
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-16:00
อังคาร
08:00-16:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-11:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
12:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง