พญ.วรางคณา วานิชกูล
ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคไทรอยด์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการเบาหวาน ต่อมไร้ท่อ เมตะบอลิสม ไทรอยด์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
จันทร์
อังคาร
07:00-16:00
พุธ
07:00-16:00
พฤหัสบดี
07:00-16:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
07:00-16:00
พุธ
07:00-16:00
พฤหัสบดี
07:00-16:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์
ศูนย์โรคไทรอยด์
จันทร์
อังคาร
07:00-16:00
พุธ
07:00-16:00
พฤหัสบดี
07:00-16:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง