พญ.วรรัตน์ ศิริเผ่าสุวรรณกุล
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2556
  • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ศ.2561
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
12:00-20:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-13:00
อาทิตย์
14:00-20:00