นพ.วรพจน์ ยิ่งยงธวัช
แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับ และ ทางเดินน้ำดี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2560
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร พ.ศ. 2562
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง