นพ.วรพจน์ ยิ่งยงธวัช
แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และ ทางเดินน้ำดี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
 • อายุรศาสตร์
 • แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
 • การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (gastroscopy and colonoscopy)
 • การส่องกล้องทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (endoscopic retrograde cholangiopancreatography: ERCP)
 • การส่องกล้องอัลตราซาวด์ (endoscopic ultrasonography: EUS) รวมถึง การเจาะดูดชิ้นเนื้อผ่านกล้อง (Fine Needle aspiration; FNA) และการตัดชิ้นเนื้อผ่านกล้อง FNB (Fine Needle Biopsy; FNB)
 • การส่องกล้องลำไส้เล็ก (Enteroscopy)
 • โรคระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดี ตับอ่อน โรคตับ
 • การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง ผ่านเข้าสู่กระเพาะอาหาร หรือลำไส้เล็ก (PEG or PEG-J)
 • การรักษาโรคอ้วนด้วยบอลลูนในกระเพาะอาหาร (Intragastric balloon placement)
การศึกษา :
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2554; M.D., Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand
 • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, พ.ศ. 2560; Diploma of The Thai Board of Internal Medicine, 2017
 • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, พ.ศ. 2562;Diploma of The Thai Board of Gastrointestinal medicine, 2019
 • อายุรศาสตร์ อนุสาขาการส่องกล้องขั้นสูง โรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อนและท่อทางเดินน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช และ World Gastroenterology Organisation Thai Endoscopy Training Center,(WGO), พ.ศ. 2566-2567; Advanced Gastrointestinal endoscopy, Siriraj GI Endoscopy Center in the honor of Professor Vikit Viranuvatti and World Gastroenterology Organisation Thai Endoscopy Training Center, 2023-2024
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง