นพ.วรพงษ์ ศานติธรรม
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านลำไส่ใหญ่และทวารหนัก (ริดสีดวงทวารหนัก)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎฯ พ.ศ.2532
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2537
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
18.00-20.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง