นพ.รุ่งโรจน์ เอง
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
09:00-16:00
อาทิตย์
17:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง