พญ.รัตนาพรรธณ์ จันทร์อุบล
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • การฝังเข็ม
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้านระบบประสาท
การศึกษา :
  • พบ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2542)
  • วว. เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2548)
  • ประกาศนียบัตรฝังเข็ม มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ (พ.ศ.2549)
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะการฟื้นฟูด้านระบบประสาท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00