นพ.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์
แผนก หู-คอ-จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
13:00-21:00
อาทิตย์
08:30-16:00