ทพญ.ระรินทร์ พูลทวีเกียรติ์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09:00-15:00
อังคาร
09:00-12:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09:00-12:00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
อาทิตย์
09:00-16:00
บทความที่เกี่ยวข้อง