นพ.มนูญ พรไชยะสิทธิ์
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคติดเชื้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-19:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-19:00
ศูนย์โรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-19:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-19:00
บทความที่เกี่ยวข้อง