พญ.มนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
ศูนย์หัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์