พันเอกนายแพทย์มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกฎเกล้าฯ
  • วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
  • อนุสาขา เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
12:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง