นพ.มนตรี พงษ์คุ้มภัย
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคติดเชื้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2541
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป พ.ศ.2547
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
  • การช่วยชีวิตขั้นสูง พ.ศ.2560 Advacne Life Support (ALS Provider)
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
07:00-16:00
พุธ
07:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
07:00-16:00
เสาร์
08:00-12:00
อาทิตย์
ศูนย์โรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
07:00-16:00
พุธ
07:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
07:00-16:00
เสาร์
08:00-12:00
อาทิตย์